Stipendium tilldelas behövande yngling, som studerar vid Lunds universitet och poäng – med kontrollnummer (skrivs ut från www.student.lu.se, se instruktion 

6066

Stipendier för studier och utbildning. Välj det område du är intresserad av för att visa vilka stipendier som finns att söka. Visa alla stipendier Arkitektur Biologi Dans Design Data & IT Ekonomi Hantverk Juridik Kemi Kultur Miljö Mode & Textil Musik Naturvetenskap Pedagogik Samhällsvetenskap Skogsvetenskap Språk Sociologi Teknik Utlandsstudier Utan krav på studieinriktning

Vissa av stipendierna kan även sökas av studenter på folkhögskola eller … Resestipendium för sjuksköterskestudenter. Svenska institutet. Svenska institutet utlyser och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater. Stipendier delas ut till studerande från kandidat - till forskarnivå. STINT . Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning utlyser en rad olika stipendier. KTH har ett hundratal stiftelser som erbjuder studerandestipendier för studenter samt resestipendier för doktorander, lärare eller forskare.

Resestipendium student

  1. Sveriges ambassader jobb
  2. Telefonnummer skatteverket kalmar
  3. Kart off road
  4. Kulturchef finspång
  5. Kulturchef finspång
  6. Gps inmätning utrustning
  7. Konserver hallbarhet
  8. Ceratium sp
  9. Olssons vinbar tredje lång
  10. Fotoautomat uppsala station

Högskolan i Skövde har instiftat ett resestipendium, i form av ett resebidrag, till en student inom grundutbildningen vid Högskolan i Skövde, som särskilt har utmärkt sig i sina studier. Utdelas varje år som resestipendium för studieresa, enskilt eller i grupp, i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island och Norge, inklusive Sverige) till studenter vid skogsfakulteten. Examensarbete: För resor som genomförs i samband med examensarbetets genomförande kan ansökan göras löpande under året. Resestipendium OBS: Due to the ongoing pandemic and the Foreign Ministry’s advice against non-essential travel to all fieldwork grant countries, ICLD will not be offering fieldwork grants at present. AF:s stipendier. Nu är AF:s stipendier för vårterminen utlysta!

Stipendiet utdelas för ett år. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång. Premiet till Eva Håkanssons ära extra stipendium á 5 000 kr (2 st.) Till student 

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens styrelse, som även fastställer belopp i storleksordningen 100 000 SEK, 20 000 SEK respektive 10 000 SEK. The Foundation awards students and researchers at Lund University, Faculty of Engineering LTH: Resebidrag är ett pendlingsbidrag för dig som studerar på heltid på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Gäller ej vuxenstudier på gymnasienivå. Bidraget kan sökas av dig som är folkbokförd i Skellefteå kommun och studerar i någon av kommunerna Umeå, Piteå, Lycksele eller Luleå.

Som student vid Ultuna finns det många stipendier man kan söka löpande under året. Lantmännen och ULS Från Jord till Bord-stipendium (25 April) 

Resestipendium Konstvetenskapliga institutionen utlyser härmed resestipendier till studenter i konstvetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Sidas resestipendium riktar sig till dig som studerar eller som nyss tagit examen och som antagits till en obetald praktikplats vid en internationell organisation. Stipendiet ger dig möjlighet att finansiera en del av kostnaderna under tiden utomlands. Som student vid Fakulteten för hälsa och samhälle (på grund- och avancerad nivå) kan du ansöka om resebidrag. Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida yrke och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden.

Resestipendium student

Bidraget gäller för internationella aktiviteter som är relevanta för dina studier eller framtida yrke och kan beviljas max två gånger under utbildningstiden. Här hittar du stipendier som delas ut ur stiftelser anknutna till Lunds universitet och som riktar sig särskilt till dig som är Lundastudent. Stipendier delas ut efter olika kriterier. Det kan vara utifrån vilka ämnen och på vilken nivå du läser, om du ska läsa utomlands eller kommer från ett visst landskap. Vårdförbundet har flera stipendier som du som medlem kan söka. Vi har prestigefyllda priser som lyfter fram personer som bidragit till att utveckla vården och lokala avdelningar delar varje år stipendier för examensarbeten. Det finns två ansökningsperioder för resestipendium, en i början på året och den andra i början på hösten.
Krone kurser

Examensarbete: För resor som genomförs i samband med examensarbetets genomförande kan ansökan göras löpande under året. AF:s stipendier. Nu är AF:s stipendier för vårterminen utlysta!

Stipendier ges till resor för att lära sig ny metodik eller samla in forskningsdata eller andra likartade ändamål. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2016. Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium delas varje termin ut till student på avancerad nivå eller forskarnivå som avser att studera eller presentera på en konferens utomlands. Läs mer och ansök.
Trygg handel thailand

Resestipendium student version english
i vilka frågor samtalar och förhandlar företaget och de fackliga organisationerna_
specialpedagog distans heltid
stamcellsforskning nackdelar
infinitiven

Fackförbundet DIK delar vart fjärde år ut ett stipendium till student som har skrivit uppsats inom arkiv- och informationsvetenskap. Stipendiet uppgår till 5000 

Däremot kan man beviljas ett stipendium som har ett belopp som överstiger stipendietaket. Rese- och forskningsstipendier räknas inte in i stipendietaket. Studenter som studerar på något av IT-fakultetens program och är i färd med att skriva uppsats på kandidat- eller masternivå kan söka Uppsatsstipendium inom sök och findability.


Gränsen södermanland uppland stockholm
jeg bruker ikke kondom

På denna blogg beskriver examensarbetande studenter på läkarprogrammet och apotekarprogrammet vid Sahlgrenska akademin sin vardag då de genomför sina ex-jobbsprojekt utomlands. Studenterna har finansierats via Stiftelsen STENAs resestipendium. Det är studenterna själva som bloggar.

Svenska institutet. Svenska institutet utlyser och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater. Stipendier delas ut till studerande från kandidat - till forskarnivå.

Student grants in connection with architectural students' degree projects. Nov 25 - Jan 25 Harald Orvarsons minnesfond Travel scholarships for graduate civil engineers from Construction and Environmental Engineering under 40 years of interest in the port construction area. Oct 1 - Nov 5 Åke Bäckmans resestipendium

Prospective postgraduates. Information on scholarships and other postgraduate  Som student vill man gärna dryga ut ekonomin och ett stipendium är ett bra sätt att skaffa ekonomiska medel. Stipendiepengarna kommer ofta från fonder som  För att söka stipendiet ska du vara student på grund, magister- eller specialistutbildningen.

Uppsatsstipendium inom Sök och Findability. Studenter vid institutionen för data- och informationsteknik (CSE) kan söka Lars Paretos resestipendium.