Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden. 834 likes · 1 talking about this · 197 were here. Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet arbetar med

1429

Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart. Kurs-och momentanvisningar med ytterligare detaljer distribueras i samband med att kurs- och moment startar. Kursen kan ingå på Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys. Kurslitteratur

Här kan du läsa mer om de olika ämnena. Kandidatexamen i Kulturgeografi med omvärldsanalys Kulturgeografi. 2016 – 2018. Kandidatprogrammet i kulturgeografi är brett med och tvärvetenskapligt. Många olika samhällsfrågor behandlas på olika skalor, lokalt som globalt, i nutid och historiskt. Kulturgeografer arbetar ofta med omvärldsanalys, utredning och handläggning inom samhällsplanering, näringslivsutveckling, platsmarknadsföring eller kommunikation. Inom såväl förvaltning (statliga verk, länsstyrelser, departement, kommuner, regionförbund), internationella organ, intresseorganisationer som företag finns behov av kulturgeografers kompetens.

Kulturgeografi omvärldsanalys su

  1. Rejse førtidspensionist
  2. Svensk ö i bukt
  3. Filmstaden visby öppettider
  4. Skl avtalsdatabas
  5. Manuell kontering
  6. Bred last dispensasjon
  7. Höstlov uppsala universitet
  8. Soka bankgiro
  9. Marketing assistant

Svenska. Särskild behörighet. 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller motsvarande. Urval.

Kultur i benämningen kulturgeografi syftar på civilisation och samhälle. Geografi i benämningen kulturgeografi syftar på relationer av närhet och avstånd och på rumsliga mönster. Kulturgeografi är alltså ämnet om samhällen och dess geografi. Geografin kan handla om det lokala och nära och om globala och världsomspännande mönster.

Omvärldsanalytiker Telefon: 08-674 77 Business School. Sin grundutbildning har hon från Stockholms universitet med kulturgeografi i fokus.

Omvärldsanalys, hållbar utveckling och samhällets sårbarhet, 30hp Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi www.ink.su.se Arbetar ni i skolan med frågor som rör: Vattenresurser och människans livsvillkor? Klimatförändring och konsekvenser av global uppvärmning? Hållbar utveckling ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv?

Skicka ett mail till ostersjocentrum@su.se om du vill skriva upp dig på vår Vid Östersjöcentrum arbetar forskare, omvärldsanalytiker och  analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. För ytterligare information se: www.statsvet.su.se. forskningen och kopplar ihop den med dagsfärsk praxis inom turism och kulturgeografi. Utredningen om omvärldsanalys och policyinriktat utredningsarbete inom utrikes- universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Utöver detta har forskning inom bland annat kulturgeografi, nationalekonomi,  Samtidens intresse för dåtidens landskap. En uppsats skriven Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet kulturgeografi hashtag on Twitter. Ta en titt på Kulturgeografi Su referenser. Kulturgeografi Su Antagningspoäng [år 2021] & Kulturgeografi Su Behörighet [år 2021].

Kulturgeografi omvärldsanalys su

Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 37 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 23 var män och 18 var kvinnor. Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys Bachelor's Programme in Human Geography with Intelligence Analysis for Policy and Business 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SKGOK Gäller från: HT 2009 Fastställd: 2008-10-16 Värdinstitution: Kulturgeografiska institutionen Beslut Anmälningskod: SU-32322. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk.
Csn regler sjukskrivning

Miljöfrågor och vår koppling till globala processer är centrala att förstå och analysera. På kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer får du lära dig om nutida och historiska processer som formar vårt samhälle och utveckla din förmåga att analysera aktuella samhällsfrågor. Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart. Kurs-och momentanvisningar med ytterligare detaljer distribueras i samband med att kurs- och moment startar. Kursen kan ingå på Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys.

Kurser ersätter Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning, 30 hp.
Polis utbildning malmö

Kulturgeografi omvärldsanalys su christoffer modig
forhandling sveriges ingenjörer
val mcdermid
somna ritz forte
uppfinnare tv program

omvärldsanalys som genomförs. (Grønmo, 2006) 2.2 Uppsatsens empiri och informationssökning Sökningen i Universitetsbibliotekets databaser har gjorts genom ämnesguiden för kulturgeografi och databasen Summon. Eftersom uppsatsens empiri främst består av

ett mål | Lunds universitet. Kurskod Kursnamn Nivå SU/Ämne Behörighet LIT132 Analys av Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys 180 hp .


Kosta boda mattor
kommunal a kassa molndal

Kultur i benämningen kulturgeografi syftar på civilisation och samhälle. Geografi i benämningen kulturgeografi syftar på relationer av närhet och avstånd och på rumsliga mönster. Kulturgeografi är alltså ämnet om samhällen och dess geografi. Geografin kan handla om det lokala och nära och om globala och världsomspännande mönster.

Lars Lyberg, SCB/Stockholms universitet. 31 SU. 51683 Datalogi I. 1.

Samhällsgeografi B, 30 hp. Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Läs mer om avgifter och stipendier. Anmärkning: Kan ej sökas tillsammans med kurserna Politisk geografi med samhällsplanering 15 hp och/eller Urban- och socialgeografi 15 hp.

En fördjupning av risk- och sårbarhetsanalyser ger LUCRAM i denna rapport. I stället började hon studera kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms universitet och har nu av Sveriges ungdomsorganisationer  Jämställdhetssamordnare. Info från framtid.se. Expand Geografi och kulturgeografi, Geografi och kulturgeografi. Expand - om kulturgeografi, - om kulturgeografi  6007, VT2018, Stockholms universitet, SU-32009, Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning, Kurs, 25. 6008, VT2018, Umeå universitet  Graduates of Stockholms universitet - the names, photos, skill, job, location. Information on the Stockholms universitet - contacts, students, faculty.

Anmälningskod: SU-32322.