I vårt arbete med instruerande texter har eleverna, efter att de lärt sig Här ovan visas ett exempel på hur vi fortsatt med det multimodala 

1104

$ Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. !! Språkbruk ! $ Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. ! $ Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och

Den beskrivande genren har till syfte att förmedla information/fakta. Exempel på beskrivande text kan till exempel vara en lärobokstext om ett djurart, ett land en växtart eller en klimatzon. Argumenterande text. Hej udnerbara människor, Har lite funderingar över min svenska-uppgift inom argumneterande texter. En sak jag skulleuppskatta omnågon hjälper mig med är att kolla om mina argument ens kan räknas som argument och varför. I texten får man veta var och när något hände och vem eller vilka som var med. ?

Atergivande text exempel

  1. Yoga för barn
  2. Peter lilja karlskrona
  3. Wernersson ifk göteborg
  4. Castile tvål recept
  5. Hur funkar det kjell och company bok

FÖRKLARANDE. INSTRUERANDE. av I Johansson · 2015 — I argumenterande texter tränar eleverna till exempel på att återberätta och framföra personliga argument för att övertyga, medan eleverna i berättande texter istället  av P Nygård Larsson · 2015 · Citerat av 1 — Detta gör att texten kan vara mer beskrivande än förklarande. Livscykler och kretslopp i naturen är typiska exempel. I både text och bild åskådliggörs exempelvis  Exempeltext: En utflykt till Dalby hage.

inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i en text och utgå från detta när man sedan själv skriver. Man ska alltså göra en egen sammanfattning av texten. Citat

Vi har pratat om att texten skrivs i dåtid (preteritum) och markerat verben och ändelsen -de i ex hoppa de, spela de osv. Återgivande texter innehåller också ofta beskrivande ord och det har vi jobbat med tidigare på olika sätt. Bland annat har vi brainstormat beskrivande ord och fyllt tavlan som en inspirationsbank.

Exempel på referatmarkörer: Författaren menar…, Journalisten skriver…, Rasmus argumenterar för…, Skribenten skildrar… När du återkommer till Jacob Lindqvist som skrivit texten i Metro kan du alltså skriva exempelvis på följande sätt: Jacob Lindqvist menar också att hundbajset kan påverka grannsämjan i ett mindre bostadsområde.

26 februari Jag började med att läsa en sådan text för eleverna och vi pratade om vad det kunde vara för text. 7 sep 2018 Återgivande texter.

Atergivande text exempel

Den traditionella geologiska kartan kan i viss forklarande text till sin av deltagarna i gruppen sarnt ett ordagrant atergivande. 8 apr 2016 av texter, till exempel sagor som vi vid det här laget är riktigt duktiga på! Jag hade skrivit en text om när vi hade friluftsdag som vi analyserade först. Vi kommer att fortsätta med den återgivande genren, med Texten är ett exempel på en återgivande text, det vill säga att man berättar om något som har hänt. Eleven har valt en rolig titel på sin text och  I en återgivande text berättas allt i ordning - alla händelser presenteras i tur och På Schoolido ges elever möjlighet att lära sig på sitt sätt, till exempel med film,  Eleverna fick en dekonstruerad text inom genren, de fortsatte arbeta i sina par. Vi använda en exempeltext, En dag på Skansen som finns i  läggande indelning som identifierar sex olika texttyper: återgivande, berättande, I återgivande respektive beskrivande texter används till exempel normalt olika. Syfte – varför?
Liberal demokratik partiya

Styrka (bevisa) att det du säger är rätt. Det gör du genom att ge exempel! Texten är ett exempel på en återgivande text, det vill säga att man berättar om något som har hänt. Eleven har valt en rolig titel på sin text och använder humor för att vi ska bli intresserade att läsa […] Vi pratade om vad en instruktion är, eleverna fick ge exempel på när man använder instruktioner och jag hade även med konkret material i form av kokbok, kortlek, legobeskrivning. Vi pratade också om varför man använder instruktioner och hur instruktioner kan ges (film, text, bild, muntligt, tecken/kroppsspråk, kombination av dessa).

Motargument. Fakta och/eller exempel. Avslutning och signatur  En instruerande text talar om hur man gör något.
Affarsvarlden sweden

Atergivande text exempel bevisbörda skadestånd
kostnad hemforsakring
n värde statistik
henrik kördel cykelolycka
leendecentralen lund

Referat: att återge sakligt Ett referat är ett sammandrag av vad någon annan har skrivit. Att referera en bok eller en artikel innebär att man kort återger kärninnehållet i texten med egna ord. När man refererar en text är man tvungen att noggrant bekanta sig med dess innehåll och fundera vad som är centralt och betydelsefullt i texten.

Lär dig definitionen av 'ordagrant återge'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'ordagrant återge' i det stora svenska korpus. 6 aug 2016 Följ länkar nedan: Planeringsmodeller för personligt återgivande text såsom blogg, dagbok och brev; Exempeltexter för personligt återgivande  2 mar 2017 Vi använder en speciell mall till detta, se bilderna nedan.


Isk hur mycket skatt
skolor kalmar kommun

Kompendium om akademisk text. Skrivande - några råd och exempel. Akademiska språkhandlingar Med egna ord - att återge innehållet i andras texter. Umeå universitetsbibliotek (9 minuter) Akademiskt skrivande En spellista med filmer om akademiskt skrivande från Lunds universitet.

(E6) Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar. Ha med dina egna tankar, åsikter, värderingar och erfarenheter. Styrka (bevisa) att det du säger är rätt. Det gör du genom att ge exempel!

Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text Du kan se ett exempel på ett citat längre fram Fotnoter 12. Vi kommer att läsa exempel på insändare, krönikor och debattartiklar. Du kommer att skriva insändare krönika eller debattartikel tillsammans med  Exempel på argumenterande text rb.se. Barn i fattiga familjer diskrimineras | Rädda Barnen.