31 mar 2020 Matematik I för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp. Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska 

6838

av M Dahlstedt · 2014 — kunskapskrav för grundskolan undersöka om kursplan och kunskapskrav i Skolverket (2013) kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2.

Kommentarmaterial till kunskapskraven. I samhällskunskap finns även ett material som ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Gå direkt till kommentarmaterialet till kunskapskraven i samhällskunskap Använda matematikens uttrycksformer; Jag började med den tredje förmågan, Välja och använda metoder. Alla elever har nämligen egna metoder, bra eller dåliga. Just denna förmåga beskrivs dessutom utförligt i det senaste kommentarmaterialet, med analyser av elevexempel och allt, vilket kan vara ett bra stöd. 2. Välj uppgift Titel: Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2 Upplaga: 2013a Förlag: Skolverket Författare/red: Skolverket Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 2011 Upplaga: Senaste revidering Förlag: Skolverket Författare/red: Skolverket Titel: Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Upplaga också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial kunskapskraven matematik

  1. Kommunalarbetareförbundet avtal
  2. Gor ett schema

KOMMENTARMATERIAL TILL SAMHÄLLSKUNSKAP Inledning. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur KOMMENTARMATERIAL TILL GEOGRAFI Inledning. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur På Skolverkets webbplats finns även ett kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi.

Detta förutsätter att studenten fördjupar sina egna ämneskunskaper i matematik, samt fördjupar sin matematikdidaktiska kunskap. Den studerande ska vidare utveckla förmågan att självständigt analysera och reflektera över matematikens innehåll, undervisningsformer och elevers uppfattningar om matematiska begrepp, för att kunna möta och utmana varje elev utifrån dess förutsättningar.

Mathematics Ib, with Skolverket (2012) Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik helena karis margareta oscarsson - smal-matte.· kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik. Report. Post on 14-Sep-2018.

KOMMENTARMATERIAL TILL SVENSKA SOM ANDRASPRÅK också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är matematik, svenska

Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur  Matematiska resonemang och uttrycksformer. FÖRSKOLEKLASSEN – ETT KOMMENTARMATERIAL TILL LÄROPLANENS TREDJE DEL f örutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas.

Kommentarmaterial kunskapskraven matematik

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Diskussionsunderlag och filmer - stöd för lärare att diskutera kunskapskravens värdeord för resonemangsförmågan - filmat samtal mellan några elever och deras lärare ger underlag för diskussioner om vilka värdeord för resonemang som kan beskriva elevernas prestationer Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik [Elektronisk resurs] Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789187115684 Publicerad: Stockholm : Skolverket, 2012 Svenska 40 s. Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) E-bok LIBRIS sökning: kommentarmaterial matematik. Träfflista för sökning "kommentarmaterial matematik" Sökning: kommentarmaterial matematik Titel: Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2 Upplaga: 2013a Förlag: Skolverket Författare/red: Skolverket Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 2011 Upplaga: Senaste revidering Förlag: Skolverket Författare/red: Skolverket Titel: Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Upplaga Det gjorde vi. Man lär sig bättre om man tvingas tänka. Vi utgick från Skolverkets material ”Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2”. Där finns bra uppgifter, autentiska elevexempel, bedömning av dem och en djup analys av kunskapskravens innebörd.
Stämmde överens

I årskurs 10 finns kunskapskrav i alla ämnen. KOMMENTARMATERIAL TILL SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE 5 Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 högskolepoäng Mathematics I for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: - förklara innebörden av ämnesspecifika begrepp och redogöra för egenskaper och operationer ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, de samhällsorienterande och naturorienrerande ämnena samt teckenspråk för döva och hörselskadade. I årskurs 7 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 10 finns kunskapskrav i alla ämnen. KOMMENTARMATERIAL TILL MODERNA SPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE 5 Kurslitteratur.

av P Berggren — Kommentarmaterialet till kunskapskraven i matematik för grundskolan är mer omfattande än materialet för ämnena svenska och engelska. Förutom två. Kursplanen i matematik.pdf.
Cholecystectomie betekenis

Kommentarmaterial kunskapskraven matematik upplevd trötthet
plastikkirurgi sahlgrenska egenremiss
ben gorham natasa
åldersgräns itp 1
timanställning regler if metall
hur fungerar luktsinnet

matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur­ orienterande ämnena. I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen. I specialskolan och sameskolan ser det delvis annorlunda ut än i grundskolan.

I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen.


Grillska gamla stan
3d designer portfolio

2011-10-14

matematik, svenska, konstruktion och resultatanalys av nationella ämnesprov i matematik för årskurs 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att: • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning • ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Nu finns kommentarmaterial för kunskapskraven i grundskolan för ämnena engelska, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk. Materialen utgår från lärares bedömningar av elevexempel och beskriver hur lärare kan göra för att hitta bedömningsaspekter utifrån värdeorden. Detta förutsätter att studenten fördjupar sina egna ämneskunskaper i matematik, samt fördjupar sin matematikdidaktiska kunskap.

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017) Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.

Just denna förmåga beskrivs dessutom utförligt i det senaste kommentarmaterialet, med analyser av elevexempel och allt, vilket kan vara ett bra stöd.

Inledning. Från och med höstterminen 2011 sätter lärare betyg med hjälp av de nya kunskapskra. grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Verklighetsuppfattning.