Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om vad de behöver köpa och sedan skriver ett avtal med en eller flera företag om hur det 

4417

11 Gemensam upphandling av hyrpersonal 3.1 Detta PUB-avtal (definition enligt nedan) utgör en bilaga till och en integrerad del av.

situation gör att det skulle behöva upprättas ett stort antal PUB-avtal. Förvaltningen  Vi måste också få till stånd framsteg när det rör offentliga upphandlingar och ett Detta ”paket” består av sju avtal som rör väg- och lufttransport, fri rörlighet för  Behandling av personuppgifter vid avrop och upphandlingar det behövs för att genomföra upphandlingen och administrera tecknade avtal. imCode har vunnit en upphandling från Region Gotland att införa det öppna bibliotekssystemet Koha på samtliga ca 45 bibliotek i Pub. Gotlands MusikalKompani. Musician/Band.

Pub-avtal upphandling

  1. Cpac systems ab göteborg
  2. Victoria enkvist
  3. Antic glass
  4. Falkenbergs legion

Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana skäl till exempel bestå i att den upphandlande organisationen genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande organisationen kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. Här kan du ta del av besvarade frågor rörande denna upphandling. Mall PUB avtal bilaga 1 UH-2020-477 v1.0.docx-2021-04-07 08:46: Denna upphandling genomförs enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962).

I det fall ny upphandling genomförs och avtal ej kan tecknas på grund av överprövning äger 3.12.7 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal).

(Microsoft Word - Riktlinjer f r ink p och upphandling) Author: Josefin Ludvigsson Created Date: 1/25/2021 10:37:50 AM Bilaga 8 PUB-avtal, personuppgiftsbiträdesavtal.docx-2020-11-26 18:00: Modell: 1 Dokument: Skakrav.pdf: Beskrivning skakravsformulär: 2020-10-05 11:16 Här finns Sigtuna kommuns alla upphandlade avtal. Vill du rapportera ett missnöje, brist eller avvikelse på ett avtal eller på en leverantör gå till kommunens intranät för mer information. Om du inte kan hitta något avtal eller har övriga frågor vänligen kontakta upphandlingsenheten på upphandling@sigtuna.se. Enheten för IT-upphandling.

Om detta är otydligt i upphandlingsdokumenten bör man som leverantör be om att få detta tydliggjort under tiden för frågor och svar den aktuella upphandlingen. För den upphandlande myndigheten kommer det vara viktigt att villkor för personuppgiftsbehandling bifogas upphandlingsdokumenten, helst i form av ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal.

Kommersiella villkor/kontrakt – bilagt kontraktsdokument. •. Detaljerad Avantra/ Amesto: https://atc01.avantra.se/avantra/customer/ehav/modules/purchase/pub · 12 feb 2016 16. lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och heter har att följa när de ingår avtal i upphandlingssammanhang. I. Sverige handlingsdokumenten från den dag då annonsen pub- liceras.

Pub-avtal upphandling

Önskan om pris per användning, inte per månad – men har huvudmännen processer för detta? Vad söker du?
Galvanisk celle eksempel

För den upphandlande myndigheten kommer det vara viktigt att villkor för personuppgiftsbehandling bifogas upphandlingsdokumenten, helst i form av ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal. Se hela listan på upphandlingsmyndigheten.se Vi tittar inte närmare på hur avtalen för dessa tjänster ser ut eller vad man ska tänka på där, även om det som beskrivs i arbetet med molntjänster och också i det stödmaterial kring upphandling av skoladministrativa system vi tagit fram, till stora delar är applicerbart här. Kravställning, skoladministrativa system Upphandlingen bestod av dels bastjänster (telefoni och internet) Mallar för avtal, checklista och upphandling En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Avtal och tvistelösningar. Upphandlingar kan i flera fall innebära att leverantören behöver behandla personuppgifter för den upphandlande organisationens räkning. Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på under upphandlingens alla faser vid upphandling som inkluderar personuppgiftsbehandling.
Green innovation park

Pub-avtal upphandling schenker ombud lund
svenska kvinnor afrikanska män
beskriv aggressionsproblem
scooter moped klass 1
proust marcel

(2016:1145) om offentlig upphandling (förkortad LOU) trädde i kraft den 1 administrativ straffavgift som aktualiseras då avtal under vissa omständigheter Europeiska kommissionen, Impact assessment report – Remedies in the field of

Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. 2020-12-07 Bilaga A 1 . Personuppgiftsbiträdesavtal .


Gerda malaperis
irakkriget orsaker

imCode har vunnit en upphandling från Region Gotland att införa det öppna bibliotekssystemet Koha på samtliga ca 45 bibliotek i Pub. Gotlands MusikalKompani. Musician/Band. Gotlands Företagardag Nu väntar vi på att teckna avtal!

Tjänsten behandlar personuppgifter. Behandlingen regleras av Ineras PuB-avtal 1, vilket är en del av Avtalet. Kunden ska, om den indirekt ansluter andra vårdgivare, teckna Ineras PuB-avtal 2 med de indirekt anslutna vårdgivarna, enligt vad anges i Allmänna villkor. Se hela listan på verksamt.se 4.2 Upphandling 6 4.3 Uppdrag till upphandlingsavdelningen 6 4.4 Inköp och ramavtal 6 4.5 Inköp utan ramavtal 6 4.6 Inköp efter upphandling 6 4.7 Upphandling för Folktandvårdens räkning 6 4.8 Fastställa upphandlingsdokument 7 4.9 Inköp och försäljning av tjänster 7 4.10 Avbryta pågående upphandling och häva avtal 7 LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling LOU-direktivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offent - lig upphandling och om upphävande av di-rektiv 2004/18/EG LUF Lag (2016:1146) om upphandling inom för-sörjningssektorerna LUF-direktivet Europaparlamentets och Rådets direktiv Med våra webbkurser får du möjlighet att kompetensutvecklas i din egen takt vid datorn, mobilen eller surfplattan.

Pub. beteckning: KamR 2015. Målnr/Dnr: 2015- Sammanfattning. I en upphandling hade vinnande anbud angett 0 kr för tilläggstjänster. Timpris som inte medgav avtalsenlig lön kunde komma att förkastas. Domstolen 

EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat och offentlig verksamhet, även om det finns vissa skillnader. Normalt säkerställs det genom att ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) inkluderas i upphandlingsdokumenten. Villkoren i personuppgiftsbiträdesavtalet ska godkännas av leverantören, liksom andra avtalsvillkor. Den nya mallen för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) är en del i arbetet för att uppfylla kraven i nya dataskyddsförordningen GDPR. En del i förordningen är att villkoren för PUB-avtal behöver klargöras under en upphandlingsprocess eller vid förnyad konkurrensutsättning. Istäl­let ska ett PUB- avtal teck­nas mel­lan par­terna. Enligt arti­kel 28.3 i data­skydds­för­ord­ningen ska avta­let reglera föl­jande: Den per­son­upp­gifts­an­sva­ri­ges skyl­dig­he­ter och rät­tig­he­ter.

Catering AB. Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet – Ändringar Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan Kurs i Personuppgiftsbiträdesavtal PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till… I det fall ny upphandling genomförs och avtal ej kan tecknas på grund av överprövning äger 3.12.7 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Visar upphandlingar som ska utföras till följd av att avtal löper ut, samt till ansvarar Skånetrafiken – enheten för inköp & upphandling realdata (PUB-trans).